תיקייה משחקים

פפר מתרגז החוקים


המשחקמטרת המשק להחנות את האוטו. ניתן להשתמש באמברקס (מקש הרווח) כדי לזכות ביותר נקודות לחץ על 's' או «start» כדי להתחיל לשחק, השתמש בכפתורי החיצים כדי לנהוג המכונית תהיה במצב חונה כאשר כל הנקודות הבלתי נראות מסביב למכונית יהיו במגע עם הריבוע האפור בין שתי המכוניות החונות , אל תלחץ רענן את הדף בשביל להתחיל מחדש, יש כפתור עם המילה «stop» לשם כך ומעל הכל אל תרמה , זה מאוד קל לבצע את זה ולכן אין עניין
השידור החוזרניתן לראות משחק של שחקנים אחרים על לחיצה על העיגול הירוק
התוצאותה-5000התוצאות הטובות ביותר נשמרות במאגר, לינק לאתרים של ה20 תוצאות הטובות ביותר יפורסמו (לא אתרים למבוגרים), רק תוצאה אחת נשמרת לכל משתמש לכן אל תתפלא אם שידור חוזר ישן שלך נמחק