תיקייה משחקים

פפר מכוסה בשלג החוקים


המשחקמטרת המשחק לבצע פניה באחת משתי הדרכים במינימיום זמן לחץ על 's' או «start» כדי להתחיל לשחק, השתמש בכפתורי החיצים כדי לנהוג , אל תלחץ רענן את הדף בשביל להתחיל מחדש, יש כפתור עם המילה «stop» לשם כך ומעל הכל אל תרמה , זה מאוד קל לבצע את זה ולכן אין עניין
השידור החוזרניתן לראות משחק של שחקנים אחרים על לחיצה על העיגול הירוק
התוצאותה-2000התוצאות הטובות ביותר נשמרות במאגר, לינק לאתרים של ה20 תוצאות הטובות ביותר יפורסמו (לא אתרים למבוגרים), רק תוצאה אחת נשמרת לכל משתמש לכן אל תתפלא אם שידור חוזר ישן שלך נמחק